Kwaliteitsplan

Kwaliteitsplan
Hierbij presenteren wij het kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg van Zorggroep Drenthe. De basis voor dit kwaliteitsplan ligt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat op 13 januari 2017 is gepresenteerd door het Zorginstituut Nederland.
Belangrijk uitgangspunt van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de nadruk op het samen leren en verbeteren. In dit kwaliteitsplan laten we zien waar we nu staan, maar ook waarop we willen ontwikkelen. Vanuit de visie dat we nooit klaar zijn en in ontwikkeling willen blijven.

Kwaliteitsverslag
Daarnaast kunt u hier het kwaliteitsverslag lezen. Het verslag blikt terug op het kwaliteitsplan van 2017 en vormt het uitgangspunt voor het kwaliteitsplan voor de komende jaren.
Met het kwaliteitsverslag verantwoordt Zorggroep Drenthe het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg. Dit eerste kwaliteitsverslag heeft betrekking op het jaar 2017