Klachtenregeling

De medewerkers van Zorggroep Drenthe doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is. Het is belangrijk dat u uw onvrede uit. Dat komt onze zorgverlening alleen maar ten goede.

U kunt uw vraag, klacht of ongenoegen het beste kwijt bij de bron. Bent u van mening dat uw vraag, klacht of ongenoegen na dit gesprek niet adequaat is afgehandeld, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe.

Download hier de folder van Zorgbelang Drenthe.
Klik hier voor het klachtenreglement Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Zorggroep Drenthe heeft met Audité afspraken gemaakt voor de BOPZ verpleeghuiszorg.

Klik hier voor het klachtenreglement BOPZ,
(Wet) Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen.