Cliëntenraad

Iedere locatie van Zorggroep Drenthe heeft een clientenraad. Zij behartigen de belangen van de cliënten binnen de locatie en het thuiszorggebied. Samen met de locatiemanager voert ze overleg over locatiegebonden onderwerpen. Afgevaardigden vanuit de locale clientenraden vormen de Centrale Clientenraad. Deze praat samen met de bestuurder over het beleid ten aanzien van wonen en de zorgverlening voor de hele organisatie.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de bevoegdheden van de cliëntenraad aan. De raden kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en hebben instemmingsrecht als het gaat om cliëntgebonden onderwerpen. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u de leden van de cliëntenraad altijd aanspreken. Bij de balie van de locaties zijn de namen van de clientenraadsleden bekend.

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad. Heeft u affiniteit met de (ouderen)zorg maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek via de locaties.